Help, een Bednet-camera in de klas!

Tinneke Vanwinkel werkt al 8 jaar als leerkracht fysica en wiskunde in het 3de jaar aan het Atheneum De Ring te Leuven. Tot nu toe waren er al 4 zieke leerlingen die gebruik maakten van Bednet op school. De Ring kan je dus een echte ‘Bednet-school’ noemen. Dit schooljaar gaf Tinneke les aan Bednetter Karel die, wegens extreme vermoeidheid, niet altijd naar school kon. We spraken met haar over mogelijke angsten die leven bij leerkrachten om voor het eerst met Bednet te werken.

Bednet opstarten

Er werd niet geaarzeld om Bednet op te starten. Bednet past volledig binnen het waardenpatroon van onze school. We zijn zeer leerlinggericht, de leerling staat centraal en moet zo goed mogelijk geholpen worden.

Niet elke leerling wordt omkaderd door een gezin dat hen kan steunen. Dan moet de school er zijn om dat te compenseren op de een of andere manier. 

We willen alle leerlingen helpen waar nodig en als er een leerling het fysieke probleem heeft om naar school te komen, doen we er ook alles aan zodat hij/zij toch de les kan volgen van thuis uit, via Bednet. 

Bovendien is internetonderwijs al even een recht voor een zieke leerling.

Uiteraard biedt Bednet in bepaalde situaties geen meerwaarde. Zoals dit schooljaar bij een leerling met een autismespectrumstoornis wiens ouders van buitenlandse afkomst zijn en het Nederlands of het Engels nog niet meester zijn. De taalbarrière was té groot, de autismevorm vrij zwaar en de jongen had bijkomende psychiatrische problemen door hun verhuis naar België. Dan heeft het weinig zin om Bednet op te starten.”

Hoe bepaal je wanneer Bednet gebruikt wordt?

Karel is bv. heel snel vermoeid en kan geen gewone schoolweek aan. Hij komt een paar dagen wel, een paar dagen niet, bv. doordat hij die de drukte op school niet aankan of het transport naar school te zwaar is. Via Bednet vallen deze factoren weg en kan hij rustig de les volgen van thuis uit. Bednet is voor hem de ideale aanvulling.

We kozen er met Karel voor om vaste Bednet-dagen in te lassen bv. maandag, donderdag en vrijdag waren zijn Bednet-dagen. We wilden niet dat hij 1 uurtje wiskunde volgde bij mij, dan naar huis ging en een uurtje geschiedenis volgde. Zo was het voor iedereen duidelijk.

Bednet: de meerwaarde voor leerling en leerkracht?

De mogelijkheden van Bednet zijn oneindig. Hoe heerlijk is het niet in je job als leerkracht dat je zo’n mooie kans kan bieden aan een afwezige zieke leerling?  Zelfs bij deeltijds de les volgen via Bednet is het contact ongelooflijk belangrijk. Sociale interacties die in de klas gebeuren heeft de afwezige leerling wel gezien. Er kan bv. iets grappigs gebeurd zijn of er waren boeiende discussies. Als Karel bv. terug in de klas kwam kon hij er wel op inpikken en meepraten. Hij had niet veel gemist. Dat is voor een leerling wel heel belangrijk.

Als leerkracht is het handig als er zo veel mogelijk tijdens de les kan gebeuren en de leerling achteraf niet moet bijbenen. We willen allemaal dat de leerling slaagt op het einde van het schooljaar. Je wil je leerling vooruit helpen, hen dingen bijleren. Bednet helpt daarbij. Door de leerstof te volgen op hetzelfde moment als zijn vrienden kreeg Karel dezelfde info. Hij kon vragen stellen maar kreeg ook de vragen te horen van zijn klasgenoten. Daar kan je ook veel van leren. De leerstof blijft je ook beter bij als je het van een leerkracht gehoord hebt.

Help, een Bednet-camera in de klas!

Ik begrijp dat een camera in de klas bedreigend kan overkomen. In principe ben je alleen in de klas en doe jij je ding. Opeens komt er een toestel in de klas waarbij mensen van thuis uit kunnen meekijken. Daar moet je inderdaad even aan wennen. Maar Bednet spreekt met de ouders af dat het niet de bedoeling is om mee te kijken. Heb jij al een ouder gezien die de les in het echt achteraan in de klas mee volgt? Bovendien, stel je de vraag:”Gaat die ouder daar mee bezig zijn?”. Ouders van zieke kinderen hebben echt wel andere zaken aan hun hoofd dan een leerkracht te begluren. Als hun kind de les volgt is dat een moment van rust voor zichzelf.

Ik heb geen probleem met die camera. Ik kan er ook zelf uit leren. Je wordt er een betere leerkracht door: “Oei, er kan iemand meekijken. Ik moet misschien beter letten op mijn taalgebruik of houding in de klas of consequenter zijn?” Met of zonder camera moet ik de beste leerkracht zijn die ik kan zijn.

Ik begrijp deels waar die angst vandaan komt. Leerkrachten willen vertrouwd worden door ouders. Ik ben daar voor uw kind. Ik doe het uiterste voor uw kind; Ik streef om het zo goed mogelijk te doen. Het vertrouwen in de leerkracht ontbreekt soms vandaag. Het is al gebeurd dat een leerkracht een sanctie of een advies geeft aan een leerling en dat niet veel later de ouder misnoegd aan de klasdeur komt staan of zelfs rechtstreeks de directie aanspreekt om verantwoording te vragen. Daar waar de leerkracht zijn actie bedoeld is om de leerling iets te leren, iets bij te brengen.

Bekijk de korte video

 

Live versus lessen opnemen

Momenteel worden de lessen via Bednet niet opgenomen. Leerlingen volgen live de les. Wie weet wat de toekomst brengt? Als de Bednet-lessen in de toekomst zouden opgenomen worden zal dat voor sommige leerkrachten moeilijk zijn. Eigenlijk willen leerkrachten zelfstandigen zijn (zonder de risico’s die eraan verbonden zijn). Je hebt je eigen klas, je bent verantwoordelijk voor jouw werk. Dat is iets dat niet meer klopt. Je bent niet alleen. We moeten veel meer evolueren naar een systeem waar een leerkracht een team is. Ik ben niet de leerkracht wiskunde, ik ben een leerkracht van een team in het 3de jaar en we brengen samen onze leerlingen vanalles bij. Als we evolueren van ‘ik ben alleen’ naar ‘we zijn een team dat je kind helpt’, dan zal die camera niet zo beangstigend meer overkomen. Delen is OK. Als ze het aan de hogeschool en de universiteit kunnen, waarom dan niet in het basis-en secundair onderwijs? Opgenomen lessen zijn daar standaard. Er bestaat minder de cultuur van ‘beoordeeld te worden’. Je hebt daar uiteraard wel minder het tucht-probleem dan bij opgroeiende tieners.

Extra werk door Bednet?

Veel organisatie

We hebben vooral in het begin geïnvesteerd in een goede organisatie. Er werden duidelijke afspraken gemaakt met Karel en met de leerlingen. Ik stelde een schema op. Wie gaat het toestel halen en brengt het naar de klas? Wie zet het toestel aan en uit, wie chat met de helpdesk in geval van problemen? Welke lokalen zijn het meest geschikt om Bednet in te plaatsen (goede internetverbinding),... Achteraf was er geen werk meer.  Op de duur wist ik niet meer of Karel nu al dan niet fysiek aanwezig was in de klas. De leerlingen regelden alles. Het vraagt wel een zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en eerlijkheid van de leerlingen.. Alle credits gaan naar hen omdat ze de afspraken voorbeeldig naleefden. Het was ook nooit een probleem om bereidwillige leerlingen te vinden.

Lesvoorbereidingen

Je moet je lesvoorbereidingen niet aanpassen. Je doet gewoon zoals je altijd doet. De zieke leerling is er fysiek niet maar is wel opgesteld als toestel. Karel is niet de leerling op afstand. Het is gewoon dé leerling, of hij nu in of uit het toestel zit.

Wij experimenteren op school volop met het co-teaching systeem. Wij geven met 3 leerkrachten les aan 60 leerlingen. Leerlingen volgen hun eigen ritme: of ze doorlopen de cursus zelfstandig, of ze kunnen een les bijwonen of we begeleiden ze persoonlijk. Karel kan bv. via Bednet een theorieles bijwonen. Hij kan ook zeggen: ik wil zelfstandig oefeningen maken en dan doet hij groepswerk met een aantal leerlingen. Alles verloopt hetzelfde voor Karel als voor de rest van de klas.

Toetsen

We nemen ook altijd toetsen af via Bednet. Op die manier moest Karel de toetsen nadien niet meer inhalen. Mijn collega Geert had het idee om in smartschool een apart mapje aan te maken voor Karel waarin we de wiskundetoetsen plaatsten. Als er een toets gepland was, logde hij in via Bednet, we deelden de toets, Karel vulde die gelijktijdig met de klasgenoten in en op het einde stuurde hij de toets door. That’s it.

Technische problemen? 

Het systeem is heel gebruiksvriendelijk en de leerlingen volgden alles op. Maar ik begrijp wel dat technische problemen kunnen voorvallen en dat een leerkracht dat storend kan vinden tijdens de les.  Maar als er een typische eigenschap van een leerkracht is dan is het die van ‘Ik doe het wel’. Ik investeer er even in omdat ik, en de leerling, er op lange termijn meer kunnen uithalen. Je vindt het vooral vervelend naar de leerling toe maar de helpdesk van Bednet staat paraat in geval van problemen en ze reageren snel.

Het mooiste aan Bednet

Een leerling die thuis zit, alleen, ziek. Als je die kan helpen door gewoon een toestel in de klas te plaatsen en eentje thuis en vervolgens goede afspraken maakt. Waarom niet? De leerling krijgt zijn sociaal leven terug en wordt geholpen, jij kan je job blijven uitoefenen zonder veel extra werk en de klasgenoten leren samenwerken. Ideaal toch? Bednet geeft kansen en mogelijkheden aan zieke kinderen. En dat is zo mooi.