"Eindelijk terug naar de klas!"

Maarten van Bednet: "Voor een leerkracht wordt het spannend om weer te starten in de klas. Misschien zal er in de klasgroep zowel fysiek als virtueel les gevolgd worden. Als leerkracht ben je regisseur van het geheel en sta je voor een leuke uitdaging om het boeiend te maken, voor jezelf en de leerlingen.’’

Mee met de les? Na een periode van preteaching, pikken leerkracht en leerlingen de draad weer op. Deze herstart en terug in contact komen met elkaar ‘in het echt’ vraagt heel wat organisatie en voorbereiding, op vlak van leerstof en veiligheid.

Wanneer er leerlingen moeten thuis blijven omwille van mogelijke risico’s,, kunnen ze deelnemen via synchroon internetonderwijs. Dit geeft hen het gevoel dat ze erbij horen. Ze kunnen de uitleg van de leerkracht horen, vragen stellen en aansluiten bij het vertrouwde klasgebeuren. 

En mee met al de rest? Een terugkeer naar school is voor heel wat leerlingen en leerkrachten iets om naar uit te kijken. Voor sommige leerlingen zal het misschien gevoelens van stress, onzekerheid of angst oproepen. 

Leerlingen die niet aanwezig kunnen zijn in de klas kunnen verdrietig of teleurgesteld zijn. Volgen van online lessen kan voor sommige leerlingen heel fijn zijn en voor anderen net pijnlijk. Ze ervaren hun anders-zijn, maar zijn meestal toch dankbaar om op afstand te kunnen deelnemen.

Mogelijke vragen

Consulenten hebben ervaring in het begeleiden en organiseren van online contactmomenten tussen leerkracht en leerlingen. Ze staan klaar om mee na te denken over vragen zoals: 

  • Waar let ik op, wanneer er leerlingen fysiek in de klas zitten en sommigen via de computer volgen?
  • Wat met de afwezige leerlingen? geef ik dezelfde leerstof?
  • Wat tijdens de speeltijd/pauze?
  • Hoe combineer ik les geven aan leerlingen die in de klas zitten en anderen die mogelijk nog thuis zitten?
  • Andere werkvormen toepassen?
  • Hoe ga ik om met angstige ouders en/of leerlingen?
  • Wat met broers en zussen die wel/niet naar school kunnen?
  • Welke digitale platformen kan ik gebruiken zodat leerlingen in de klas en thuis eventueel wel kunnen samenwerken? (bv: Google drive, …)