"Hoera! Mijn klas is online!"

Bjorn van Bednet: "Wij moedigen online sessies met de klas enorm aan. Als leerkracht hoef je niet altijd gebruik te maken van klassikale werkvormen. Durf gerust te experimenteren met klasgesprekken, groepswerk, muzische vorming, … via de computer. Wees creatief in je lesgeven, net zoals je dit doet wanneer iedereen in de klas zit”

Waarom online sessies?

Online sessies zijn ideaal om leerstof uit te leggen of te bespreken, maar zeker ook om elkaar als klasgroep nog eens te zien en te horen.  In een periode van isolatie, kunnen sociale interacties tussen leeftijdsgenoten helpen om een leerling zichzelf beter en minder eenzaam te laten voelen. Maar het kan ook extra motiveren om bezig te blijven met onderwijs en leerstof. Wanneer er na verloop van tijd terug een stap naar de klas wordt gezet,  is het veel makkelijker om de draad weer op te pikken.

Mee met de les? Online sessies kunnen een hulpmiddel zijn om stukjes leerstof aan te bieden, een instructie te geven, opdrachten of groepswerk uit te leggen of misschien  zelfs om een toets of kwis te organiseren. Net alsof je echt in de klas aan het werk bent. Leerlingen horen de uitleg van de leerkracht, ze kunnen een vraag stellen en ze horen de vragen van medeleerlingen. Online sessies zijn zeker niet hetzelfde als lessen in het gewone klaslokaal. Toch kunnen ze het gevoel geven dat het ‘normale’, vertrouwde lesgebeuren een beetje verder gaat, via de computer. 

En mee met al de rest? Regelmatig met de volledige klas of in kleine groepjes online contact maken, zorgt ervoor dat leerlingen een band houden met elkaar en met de leerkracht. Ze horen en zien elkaar nog eens en kunnen even praten over hoe het met iedereen gaat. Het geeft de kans om even te kunnen loskomen van thuis en herkenning te vinden bij leeftijdsgenoten  in een bizarre periode...

Mogelijke vragen 

Consulenten hebben ervaring in het begeleiden en organiseren van online contactmomenten tussen leerkracht en leerlingen. Ze staan klaar om mee na te denken over vragen van leerkrachten zoals: 

 • Hoeveel uren kunnen/mogen leerlingen via de computer les volgen?
 • Ik ben geen computer-held, hoe pak ik het aan om via de webcam les te geven?
 • Moet ik in beeld komen als ik les geef? Wat zijn de voordelen hiervan?
 • Welke systemen zijn wel/niet goed om online les te geven? 
 • Welke werkvormen kan ik gebruiken, wanneer leerlingen met de computer de les volgen?
 • Hoe kan ik controleren wie er allemaal mee kijkt en luistert wanneer ik in de klas les geef?
 • Hoe kunnen leerlingen zien en horen wat ik projecteer op het bord? (bijv. filmpjes afspelen)
 • Waar moet mijn computer staan?
 • Mag ik de leerlingen aanspreken wanneer ze zich niet gedragen achter de computer?
 • Wat als mijn leerlingen thuis snel afgeleid zijn?
 • Hoe moedig ik digitaal mijn leerlingen aan? kan ik ook ‘digitale’ pluimpjes geven?
 • Kan ik ook co-teaching blijven toepassen met mijn collega leerkracht?