"Euh, les volgen vanuit de luie zetel?"

Piri van Bednet: " Lekker chillen en zo werken vanuit je zetel? Dat willen we niet stimuleren. We weten allemaal dat langdurig les volgen vanop afstand niet gemakkelijk is. Elke dag zelfstandig en alleen opnieuw aan de slag gaan met schoolwerk is helemaal anders dan naar school gaan met leeftijdsgenoten en een leerkracht dicht in de buurt."

Als ouder is het moeilijk om te volgen of je kind nog mee is met de leerstof en om je kind te motiveren om te blijven werken voor school.

Mee met de les? Het verderzetten van onderwijs is belangrijk om het ‘normale’ leven te laten doorgaan, in een bijzondere en onzekere situatie zoals de Corona-periode. Dit kan ongerustheid wegnemen over het opbouwen van leerachterstand en/of het niet kunnen slagen in een bepaald leerjaar. Toch is afstandsonderwijs niet te vergelijken met leren in  de klas, niet voor de leerkracht en niet voor de leerlingen. Het vraagt aanpassingen in de leerstof, leermiddelen en werkvormen. Daarnaast moeten kinderen ondersteund worden bij het maken van een planning, het stellen van vragen en het signaleren van moeilijkheden. Voor leerlingen kan het moeilijk zijn om gemotiveerd te blijven: ‘Waarom moet ik les blijven volgen, taken maken, studeren, … als de leerkracht me toch niet bezig ziet of als ik niet meteen naar school kan?’

En mee met al de rest?  Naar school gaan en leren in de klas, zijn  sociale processen. Leerlingen hebben nood aan de  contact met leeftijdsgenoten.  Samen lachen met dingen die gebeuren in de klas, praten over interesses, delen van leuke en minder leuke momenten of gebeurtenissen, spelen met elkaar of ‘rondhangen’ in de fietsenrekken, … Het hoort er allemaal bij.

Bij onderwijs op afstand -en zeker wanneer het weken en zelfs maanden duurt- is het belangrijk om op zoek te gaan naar mogelijkheden om deze interacties te stimuleren. Het draagt bij tot een positief welbevinden.

Mogelijke vragen

Consulenten hebben ervaring in het begeleiden en organiseren van online contactmomenten tussen leerkracht en leerlingen. Ze staan klaar om mee na te denken over vragen zoals: 

  • Hoeveel uren moet ik volgen? Evenveel als zij die les in de klas hebben? Planning? Afspraken? 
  • Is mijn kind deel van de klas? Mijn kind mist de klasgenoten?
  • Op welke manier kan ik de betrokkenheid vergroten?
  • Hoe kan ik mijn kind voldoende motiveren om voor school te werken?
  • Kan mijn kind ook toetsen doen? Op welke manier dan?
  • Klasgesprekken? / groepswerk?
  • ...