"Mijn leerlingen mogen nog niet naar de klas."

Kenneth van Bednet: "Langdurig les volgen vanop afstand is voor veel leerlingen niet altijd gemakkelijk: ze missen de leerkracht, de school, de klasgenoten en vrienden, kortom het ‘normale’ schoolleven. Elke dag zelfstandig aan de slag gaan met schoolwerk is helemaal anders dan naar school gaan met leeftijdsgenoten en met een leerkracht dicht in de buurt."

Ook als leerkracht is het zoeken hoe de leerstof aangeboden kan worden aan leerlingen die niet gewoon in de klas aanwezig zijn, om op te volgen of iedereen nog mee is met de leerstof, …. zonder je leerlingen van dichtbij aan het werk te zien. 

Mee met de les? Het verderzetten van onderwijs is belangrijk om het ‘normale’ leven te laten doorgaan, in een bijzondere en onzekere situatie zoals de Corona-periode. Dit kan ongerustheid wegnemen over het opbouwen van leerachterstand en/of het niet kunnen slagen in een bepaald leerjaar. Toch is afstandsonderwijs niet te vergelijken met leren in  de klas, niet voor de leerkracht en niet voor de leerlingen. Het vraagt aanpassingen in de leerstof, leermiddelen en werkvormen. Daarnaast moeten leerlingen ondersteund worden bij het maken van een planning, het stellen van vragen en het signaleren van moeilijkheden. Voor leerlingen kan het moeilijk zijn om gemotiveerd te blijven: ‘Waarom moet ik les blijven volgen, taken maken, studeren, … als de leerkracht me toch niet bezig ziet of als ik niet meteen naar school kan?’

En mee met al de rest?  Naar school gaan en leren in de klas, zijn  sociale processen. Leerlingen hebben nood aan contact met leeftijdsgenoten.  Samen lachen met dingen die gebeuren in de klas, praten over interesses, delen van leuke en minder leuke momenten of gebeurtenissen, spelen met elkaar of ‘rondhangen’ in de fietsenrekken… Het hoort er allemaal bij.

Bij onderwijs op afstand -en zeker wanneer het weken en zelfs maanden duurt- is het belangrijk om op zoek te gaan naar mogelijkheden om deze interacties te stimuleren. Het draagt bij tot een positief welbevinden.

Mogelijke vragen

Consulenten hebben ervaring in het begeleiden en organiseren van online contactmomenten tussen leerkracht en leerlingen. Ze staan klaar om mee na te denken over vragen zoals: 

  • Hoeveel uren moeten de leerlingen volgen? Evenveel als zij les in de klas hebben? Planning? Afspraken?
  • Op welke manier kan ik de betrokkenheid vergroten?
  • Hoe kan ik leerlingen die online les volgen voldoende motiveren?
  • Kan ik ook examens afnemen en op welke manier dan?
  • Hoe pak ik online klasgesprekken of groepswerk aan?
  • Met x-aantal gezinsleden moet er online les gevolgd terwijl er maar één pc of zelf geen aanwezig is. Wat doe ik als leerkracht?
  • Ik kan het gezin niet bereiken als leerkracht? Wat moet ik doen? Op welke manier kan ik ze motiveren, bereiken?