"Mijn kind zit virtueel in de klas."

Nejia van Bednet:  "Kinderen zijn blij om hun klasgenoten terug zien, ofwel in de klas, ofwel via de computer. Ze zitten samen, ze zoeken verbinding met hun klasgroep en horen erbij.  Dezelfde uitleg krijgen, dezelfde grapjes horen en actief kunnen deelnemen, geven het gevoel ‘ik tel echt mee!’ De eerste stap zal de moeilijkste zijn. Maar wanneer je kind terug connectie heeft met de klas, zal het zich snel thuisvoelen in die bijzondere ‘virtuele’ omgeving."

Consulenten hebben veel ervaring in het begeleiden van leerlingen en ouders bij organiseren van synchroon internetonderwijs voor leerlingen die van thuis, via de computer, mee de les volgen. 

Je vindt hier  alvast een aantal tips op een rijtje. 

Heb je nood aan iemand die met jou overloopt waar je best allemaal aan denkt, wil je verdere vragen stellen of wil je eens horen hoe andere ouders dit aanpakken? Chat of mail met een consulent. 


Voorbereiding - praktisch

 • Maak duidelijke afspraken met de leerkracht op welke momenten je zoon of dochter de  lessen in de klas mee virtueel zal volgen. Volgt hij alle lessen, specifieke vakken of enkel bepaalde instructiemomenten? Maak indien nodig een specifieke planning of lessenrooster op met de leerkracht. 
 • Spreek vooraf met de leerkracht  af hoe je snel met elkaar contact kan leggen tijdens de les (smartschool, whatsapp, sms, …),  bijvoorbeeld  wanneer er een technisch probleem is of  wanneer zoon/dochter toch niet zal deelnemen ook al was dit gepland, … . 
 • De kwaliteit van het internet is belangrijk om virtueel lessen te volgen. Hoe beter geluid en beeld, hoe gemakkelijker het is om les te volgen. Via de kabel lukt dit altijd beter dan via wifi. Bekijk of het bij jullie thuis eventueel mogelijk is om de computer via de kabel met het internet te verbinden. 
 • Ga -als dat mogelijk is- op zoek naar een rustige plek in huis waar je zoon/dochter de lessen mee kan volgen. Hoe minder achtergrondgeluid, hoe beter hij de leerkracht en klasgenoten zal horen, en kan opletten tijdens de lessen.
 • Check bij de leerkracht of je zoon/dochter bepaalde materialen nodig heeft om vlot te kunnen deelnemen aan de lessen (bijv. kleurpotloden, fluostiften, lat, rekenmachine, papier, …)
 • Ziet je zoon/dochter het niet zitten om in beeld te komen? Bespreek dit vooraf met de leerkracht.
 • Technische problemen doen zich vaak voor tijdens online les volgen. Bespreek met je zoon/dochter of hij hulp bij jou kan komen vragen of wat hij moet doen op momenten dat jij bijvoorbeeld zelf aan het werk bent.


Klaar voor de les? 

 • Bezorgde de leerkracht vooraf werkbladen of toetsen? Help je zoon/dochter indien nodig bij het afprinten en klaarleggen.
 • Bezorgde de leerkracht vooraf links, filmpjes, …? Help je zoon/dochter indien nodig bij het klaarzetten hiervan op de computer. 
 • Zorg dat je zoon/dochter op tijd klaar zit aan de computer, aangekleed en helemaal klaar voor de schooldag.
 • Zorg dat je zoon/dochter al het nodige gerief klaar heeft liggen: handboeken, werkbladen, schrijfgerief, rekenmachine, ….
 • Werk een ‘ik ga naar school’ routine uit met zoon/dochter, net zoals je die vaak hebt voor een ‘gewone schooldag’. Bijv. opstaan, eten, tanden poetsen, bureau klaar maken voor de les, computer opstarten, … En na de les: huiswerk of taken afwerken, bureau opruimen, eventueel al schoolgerief klaar leggen voor de volgende les of dag.  Dit geeft leerlingen die van thuis uit les volgen meer het gevoel dat ze ‘echt’ naar school gaan, en maakt duidelijk wanneer de schooldag start en wanneer die ook eindigt. Bij jonge kinderen kan je dit ook meer visueel weergeven met prenten of tekeningen. 

En ten slotte… 

 • Via de computer les volgen is voor een leerling soms vermoeiender, dus pols regelmatig bij je zoon/dochter of het vol te houden is qua aantal uren, concentratie, kunnen horen van de leerkracht, … 
 • De leerling(en) thuis hebben ook nood aan sociale contacten met hun klasgenoten. Speeltijden, middagpauzes en zelfs overgangsmomenten tussen lessen zijn ideale babbel-momenten met de klasgenoten.
 • Pols regelmatig bij je zoon/dochter hoe hij het les volgen via de computer ervaart. Voor sommige kinderen zal dit een heel fijne manier zijn om toch bij de klas te blijven horen. Andere kinderen vinden het misschien pijnlijk of zelfs verdrietig dat ze niet ècht naar hun klas kunnen gaan. Lukt het niet goed om met je zoon/dochter hierover te praten, of maak je je zorgen? Neem zeker contact op met de leerkracht of leerlingenbegeleiding op school.