Je bent hier:

U bent hier

Komt de leerling in aanmerking?

Checklist - voorwaarden

 • De leerling zal vaak of lange tijd afwezig zijn van school door:

  • Langdurige of chronische ziekte

  • Psychische ziekte 

  • Ongeval

  • Operatie

  • Bevallingsverlof

 • Hij/zij is minstens 5 jaar oud en/of zit in de derde kleuterklas.

 • De leerling zal minstens een maand lang Bednet gebruiken tijdens het schooljaar, aansluitend of verdeeld over losse of halve lesdagen.

 • Het kind gaat naar school in het kleuter, lager of secundair onderwijs (ASO, BSO, KSO, TSO of BuSO). De school is gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

 • Een zieke leerling kan geen Bednet aanvragen als het naar school gaat in:

  • deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)

  • voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs (= 7de jaar ASO en KSO)

  • alternerende beroepsopleiding in het buitengewoon secundair onderwijs

 • Het doel is: het kind uiteindelijk weer les laten volgen in de klas.  Het is niet de bedoeling dat Bednet naar school gaan voor altijd vervangt.

Bekijk de folder van Bednet

COVID-19 Update

Onderstaande info kan je vinden op de website van het Departement Onderwijs en Vorming (onder de rubriek 'Gezondheid' - UPDATE 9 september)

 • Leerlingen die tot de COVID-risicogroep behoren hebben recht op SIO en TOAH (Tijdelijk Onderwijs aan huis)
 • Wat als de leerling samenleeft met een risicopatiënt? 
  • Dit vormt geen obstakel voor aanwezigheid op school. De school neemt voldoende voorzorgsmaatregelen (afstand houden, mondmasker dragen waar nodig, handhygiëne, sociale contacten beperken) en volgt de veiligheidsmaatregelen.
  • De behandelende arts-specialist van de risicopatiënt kan wel oordelen dat het gezondheidsrisico te groot is voor de patiënt wanneer andere gezinsleden in contact komen met externen, door bijvoorbeeld naar school te gaan. In dat geval schrijft de behandelende arts-specialist een medisch attest waar expliciet op staat dat de leerling niet naar school kan omwille van een risicopatiënt in de omgeving. Volg in dit geval de uitzonderingsprocedure om Bednet aan te vragen.

Bednet aanvragen

 • Lees hier onze deontologische code.
 • Lees hier ons privacy statement.
 • Lees hier onze klachtenprocedure.
 • Download onze folder.