Bednet in coronatijd

Update december 2021

Vanaf 8 december 2021 neemt het onderwijs bijkomende maatregelen om de zware coronagolf het hoofd te bieden. Lees hier meer.

Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor zieke leerlingen die momenteel de les volgen via Bednet? Hoe past Bednet haar werking aan in deze bijzondere corona tijden? Lees hieronder meer.

Bednetter in je klas?

Levering en gebruik materiaal

  • Klaarmaken computermateriaal: Onze magazijnier desinfecteert en maakt het computermateriaal grondig schoon. Wist je dat dit vóór corona ook al gebeurde?
  • Levering materiaal: Onze koerierdienst hanteert de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften die opgelegd zijn vanuit de Vlaamse Overheid. Bij levering of afhalen van het materiaal is er wel een handtekening nodig.
  • Installeren materiaal: voor het installeren van het materiaal doen we zoveel mogelijk beroep op de ict-coördinator van de school.
  • Hygiëne: idealiter staat er ontsmettingsmiddel in de nabijheid van het materiaal, zodat handen voor ingebruikname kunnen worden ontsmet. 

Bednet en afstandsonderwijs

  • Bednet-laptop: een leerling kan gebruik blijven maken van de Bednet-laptop, wanneer de klas deels of volledig omschakelt naar online afstandsonderwijs
  • Helpdesk: de helpdesk blijft paraat staan voor vragen over netwerk, Bednet-computermateriaal en -software. Er is geen ondersteuning mogelijk voor andere online tools voor afstandsonderwijs.
  • Advies nodig: Het Bednet-team heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van leerlingen en hun gezin (of zorgverlener) en scholen bij het langdurig les volgen op afstand en met het les volgen via de computer. Zij staan graag klaar om jullie te ondersteunen bij vragen, bezorgdheden en twijfels. 

Begeleiding

  • In coronatijd begeleiden en ondersteunen onze consulenten de leerling, zijn gezin (of zorgverlener) en de school zoveel mogelijk vanop afstand. Alle overlegmomenten tijdens de voorbereiding en het gebruik van Bednet worden zoveel mogelijk telefonisch of online ingepland. 
  • Bednet wil zo het aantal wisselende contacten met leerlingen, gezinnen (of zorgverleners) en scholen verminderen en het risico op besmetting van haar kwetsbare doelgroep vermijden.
  • Als essentiële derde partij mogen consulenten indien nodig wel ter plaatse komen. Daarbij volgen zij de richtlijnen conform de COVID-aanbevelingen van de Vlaamse Overheid (dragen van een mondmasker, 1,5 m afstand houden en regelmatig de handen ontsmetten).