Gratis begeleiding door Bednet

De dienstverlening van Bednet is gratis. Zowel de ondersteuning door de consulent, als de ICT-begeleiding.

Begeleiding door een Bednet-consulent

 • Een Bednet-consulent begeleidt de leerling, het gezin (of zorgverlener) en de school van aanvraag tot afronding van een Bednet-traject.
  De consulent:

  • informeert over de werking van Bednet.

  • ondersteunt de voorbereiding in het gezin en de school.

  • begeleidt de eerste verbinding tussen de leerling en de klas.

  • legt uit aan de leerling en de klas hoe de Bednet-laptop en -computer werken.

  • volgt mee op hoe het gebruik van Bednet verloopt.

  • bereidt de overgang naar een nieuw schooljaar mee voor wanneer een leerling meerdere schooljaren Bednet nodig heeft.

 • Consulenten zoeken samen met de leerling, het gezin (of zorgverlener) en de school naar de onderwijsondersteuning die het meest geschikt is voor de leerling. Ze hebben heel wat ervaring in het begeleiden van leerlingen die tijdens een periode van ziekte, operatie, ongeval of moederschapsrust toch onderwijs blijven volgen.  

 • Je kan bij de consulent terecht met alle mogelijke vragen en zorgen rond het starten met en les volgen via Bednet. Wie? Zowel leerlingen, ouder(s), school en andere betrokkenen (CLB, ziekenhuisschool, zorgverlener, …) .

 Maak kennis met het team   Consulente Nejia aan het woord 

ICT-begeleiding bij Bednet

Bednet voorziet gratis ICT-begeleiding. Ook het computermateriaal is kosteloos voor de leerling en de klas. Het computersysteem is eenvoudig in gebruik, ook voor jonge kinderen.

Marouane

De leerling ontvangt: 

 • een laptop met ingebouwde webcam en daarop de Bednet-software
 • een printer-scanner
 • een headset met microfoon
 • voor kleuters en leerlingen 1ste en 2de leerjaar: een meeluisterheadset zodat een volwassene de leerling kan ondersteunen.

Met dit computermateriaal en de eigen Bednet-software kan de leerling de uitleg van de leerkracht horen, inzoomen op het bord, rondkijken in de klas, vragen stellen, werkbladen of toetsen delen met de leerkracht, zijn hand opsteken en een praatje maken met de klasgenoten tijdens de pauze.

Sofie schakelt Bednet in om haar diploma secundair onderwijs te behalen

De klas ontvangt:

 • een computer met daarop de Bednet-software
 • een beweegbare camera
 • een opspeldmicrofoon voor de leerkracht
 • luidsprekers
 • een printer-scanner - voor het secundair onderwijs: een mobiele computerunit zonder printer-scanner zodat de leerling in meerdere klaslokalen de lessen kan meevolgen.

Met dit computermateriaal en de eigen Bednet-software kunnen de klas en/of de leerkracht de Bednetter zien op het scherm, zwaaien naar de leerling, een vraag stellen (over de leerstof), samen werken aan een taak, etc.

De helpdesk

Bednet heeft een helpdesk waar je terecht kan voor technische vragen en problemen

 • Tijdens de schooluren ondersteunen de helpdeskmedewerkers leerlingen en scholen bij  technische vragen of problemen. Bijvoorbeeld wanneer er beeld is maar geen geluid, het niet lukt om een toets te scannen, enz.

 • De helpdesk is bereikbaar via chat. 

Helpdeskcoördinator Lieve aan het woord